18/04/2013

Wastad yn mynd i Guatemala, byth yn mynd i Ffrainc...

Mae fy ffrind hyfryd Ceri Phillips newydd ddymuno'n dda i fi ar y trip drwy ddeud "Methu aros i glywed yr hanes, wastad yn mynd i Guatemala byth yn mynd i Ffrainc". Da rŵan.


No comments:

Post a Comment