30/11/2010

Sgen ti job i mi?

Yn dilyn fy nhaith o amgylch De America a Chanolbarth America yn 2010 ar ôl graddio, mi fues yn cael trafferth dod o hyd i job. Felly i helpu pobl eraill oedd yn rhannu'r un broblem â mi, mi benderfynais i gychwyn blog newydd sbon yn rhannu fy mrofiadau ynglŷn â beth i'w wneud a beth i beidio gwneud. Mwynhewch:

Sgen ti job i mi?No comments:

Post a Comment